Olga Menzelová (42 let)
producentka

Bulvární status: Stará se o nemocného manžela. Autor: dazČasová osa článků