Pohlavní nerovnost ve společnosti nejsilněji ovlivňují sexisté

Nerovnost pohlaví ve společnosti se nezmění pouhými politickými opatřeními. Sociologové z Chicaga totiž dokázali, že je ke změně zapotřebí především změna postojů všech členů společnosti. Jednotlivci se sexistickými názory totiž mohou ovlivnit celou společnost v pohledu na rovnost mužů a žen.

Doktor Mark Brandt z DePaul University se zabýval postoji společnosti k sexistickým otázkám: „Jsou muži obecně lepšími politickými vůdci než ženy?“ a „Jsou muži obecně lepšími šéfy a manažery než ženy?“. Sledoval, jak se postoje jednotlivců k těmto tvrzením během let mění a jaký to má vliv na společnost.

„Člověk by mohl nabýt dojmu, že mít sexistický postoj nebo předsudky je spíše individuální problém, že ‚moje víra nemůže ovlivnit druhé‘. Ale tato studie dokazuje, že to tak není. Když mají individua ve společnosti sexistické postoje, muži a ženy si v takové společnosti nejsou rovni,“ tvrdí Brandt. 

Famous


Časová osa článků