Josef Rychtář

Josef Rychtář Michaela Feuereislová

Porucha osobnosti, slavománie a mindráky: Takhle dopadl Rychtář po vyšetření u psychiatrů

Snad celou republiku překvapilo podivné chování vdovce Josefa Rychtáře (61) po smrti jeho ženy Ivety Bartošové (✝48). Odborníci přes hlavu, kteří ho ale zkoumali v rámci trestního řízení, když měl údajně exmanželce vyhrožovat smrtí, ale asi ani nehnuli brvou. Jen se dál prokazuje, co na něm vypozorovali. I když se Rychtář Super.cz dříve vychloubal, že dopadl výtečně, pravda je jiná. Ze závěrů znalců přes hlavu a duši lze vyčíst, že sice není hloupý, avšak má poruchu osobnosti, není psychicky dostatečně vyzrálý, miluje pozornost médií, cítí se nedoceněný a málo chválený, a navíc není příliš věrohodný!

„Ze znaleckého posudku psychiatra vyplývá, že u něho byla zjištěna histrionská porucha osobnosti. Ta je charakterizována sebedramatizací, teatrálností, přehnaným projevem emocí, sugestibilitou (ovlivnitelnost), mělkou a labilní emotivitou, trvalým vyhledáváním vzrušení, ocenění druhými, vyhledáváním činností, při kterých je středem pozornosti, svůdností ve zjevu a chování, nadměrným soustředěním na fyzickou přitažlivost,“ píše se v dobrozdání na Rychtáře, který se vyšetřování musel podrobit nedobrovolně.

„Tato porucha zahrnuje egocentričnost, trvalou touhu po ocenění, snadno zranitelné city, přetrvávající manipulativní jednání k dosažení vlastních potřeb. Touto poruchou obviněný trpěl v době páchání trestné činnosti, nejedná se však o chorobný proces, jde o odchylku chování, povahy a charakteru,“ soudí psychiatři. A co na něm vypozoroval klinický psycholog?

„Osobnost obviněného je depresivně přitlumená, ne zcela vyrovnaná, ne zcela psychicky zralá, se sklonem k disociativním projevům chování. Obviněný postrádá zábrany v sociálních situacích a v zátěžových situacích se vyjadřuje nezdrženlivě a vulgárně. Intelekt obviněného je v rámci normy, až lehkého nadprůměru,“ pochválil napůl psycholog osobnost Rychtáře. Pak ale přidal, že podnikatel je pěkně nedůvěryhodný.

„Obecná věrohodnost obviněného byla snížena, a to s ohledem na rozpory v jeho výpovědích o vlastním chování a obsahem výpovědí jiných osob,“ dodal psycholog, jenž v době šetření považoval podnikatele za vznětlivého, ne však tak nebezpečného, aby nemohl nosit zbraně. 

David Zápal , Super.cz


Časová osa článků