Josef Rychtář (64 let)
manžel, chůva a (ne)ochránce Ivety Bartošové

Bulvární status: Stal se z něj profesionální průšvihář. Jedna exekuce a návštěva za druhou neberou konce. Autor: daz


Josef Rychtář má podle psychiatrů poruchu osobnosti. Navíc se mu nedá věřit.

Josef Rychtář má podle psychiatrů poruchu osobnosti. Navíc se mu nedá věřit. Michaela Feuereislová

Exkluzivně: Psychiatři proklepli Josefa Rychtáře. Jejich posudek si za rámeček nedá

Super.cz se podařilo získat výsledky zkoumání milence Ivety Bartošové (✝48) Josefa Rychtáře (64) psychiatry a psychology! Ti se mu podívali na zoubek poté, co na něj podala trestní oznámení jeho bývalá manželka Darina Nová, které prý měl vyhrožovat zavražděním. A i když se před časem Rychtář Super.cz vychloubal, že dopadl výtečně, pravda je úplně jinde. Ze závěrů znalců přes hlavu a duši lze vyčíst, že sice není hloupý, avšak má poruchu osobnosti, není psychicky dostatečně vyzrálý, miluje pozornost médií, cítí se nedoceněný a málo chválený a navíc není příliš věrohodný!

„Ze znaleckého posudku psychiatra vyplývá, že u něho byla zjištěna histrionská porucha osobnosti. Ta je charakterizována sebedramatizací, teatrálností, přehnaným projevem emocí, sugestibilitou (ovlivnitelnost), mělkou a labilní emotivitou, trvalým vyhledáváním vzrušení, ocenění druhými, vyhledáváním činností, při kterých je středem pozornosti, svůdností ve zjevu a chování, nadměrným soustředěním na fyzickou přitažlivost,“ píše se v dobrozdání na Rychtáře, který prý v rámci šetření, po kterém mu byly odebrány zbraně, musel pobíhat mezi ordinacemi s pouty na rukou.

„Tato porucha zahrnuje egocentričnost, trvalou touhu po ocenění, snadno zranitelné city, přetrvávající manipulativní jednání k dosažení vlastních potřeb. Touto poruchou obviněný trpěl v době páchání trestné činnosti, nejedná se však o chorobný proces, jde o odchylku chování, povahy a charakteru,“ soudí psychiatři. Rychtář prý původně přišel na policii podat vysvětlení, okamžitě mu ale odebrali veškeré věci z kapes a musel se chtě nechtě podrobit zkoumání odborníků. A co o něm soudí klinický psycholog?

„Osobnost obviněného je depresivně přitlumená, ne zcela vyrovnaná, ne zcela psychicky zralá, se sklonem k disociativním projevům chování. Obviněný postrádá zábrany v sociálních situacích a v zátěžových situacích se vyjadřuje nezdrženlivě a vulgárně. Intelekt obviněného je v rámci normy, až lehkého nadprůměru,“ pochválil částečně psycholog obviněného Rychtáře. A proč chtěl vlastně své bývalé ženě, její právničce a kamarádce Dariny Nové ublížit, za což už dostal nepravomocně podmínku?

„Motivací trestné činnosti obviněného byla především obava obviněného ze ztráty bezpečí a zázemí manželského svazku. Vyšetřením nebyly zjištěny sklony obviněného k agresivním projevům v podobě sklonu k brachiálnímu násilí. Obecná věrohodnost obviněného byla snížena, a to s ohledem na rozpory v jeho výpovědích o vlastním chování a obsahem výpovědí jiných osob,“ dodal psycholog, jenž v době šetření považoval podnikatele za vznětlivého, ne však tak nebezpečného, aby nemohl nosit zbraně. Ve čtvrtek Rychtář stane před soudem a bude se ze svých skutků zpovídat. Navíc mu hrozí další flastr za údajné zmlácení exmanželky Dariny

David Zápal , Super.cz


Časová osa článků