Muži mají dvakrát více sexuálních partnerů než ženy

Muži mají za život dvakrát tolik sexuálních partnerů co ženy. Tedy pokud platí výsledky britského průzkumu i v ostatních zemích Evropy. A pokud ti, kteří v průzkumu odpovídali, hovořili o skutečném počtu svých sexuálních partnerů. Je totiž dobře známo, že muži tyto počty nadhodnocují a ženy podhodnocují.

Z průzkumu Health Survey for England vyplynulo, že muži mají v průměru 9,3 sexuální partnerky za život, zatímco ženy mají jen 4,7 desetin sexuálního partnera. A čtvrtina mužů v průzkumu přiznala, že má dokonce více než deset sexuálních partnerů, zatímco čtvrtina žen, měla jen jediného.

„Více žen než mužů uvedlo, že mělo jen jednoho sexuálního partnera opačného pohlaví za život (24 procent žen a 17 procent mužů), a naopak více mužů ve srovnání s ženami uvádí, že mělo více než deset partnerek za život (27 procent mužů a 13 procent žen),“ tvrdí autoři studie.

Z průzkumu také vyplynulo, že počet nechtěných těhotenství před osmnáctým rokem věku dívky za posledních dvacet let výrazně klesl. 

Famous


Časová osa článků