Hlavní obsah
Článek

Investiční zemědělské pozemky s garantovaným ročním zhodnocením 10 %.

Společnost Agrární půdní fond s.r.o. vznikla v roce 2020 jako startup spojením investorů, realitních makléřů a obchodníků se zemědělskou půdou v České republice. Společnost pracuje především s reálnou poptávkou v jednotlivých lokalitách při předem daných parametrech pozemků (druh pozemku, výměra, klimatické pásmo, lokalita, umístění v katastrálním území, pachtovní smlouva, rychlost zpeněžení, další případné právní vady).

Foto: Robin Michenka
Zemědělská půda slouží především k uchování reálné hodnoty a pro konzervativní investory ideální alternativa uložení peněz.

Výběr pozemků

Základním parametrem při výběru pozemků do portfolií klientů jsou hlavní zemědělské výrobní oblasti (jednotlivá katastrální území). Výběr dále odráží zkušenosti z realizovaných obchodů, znalostí tržního prostředí a diverzifikaci rizika lokalit z hlediska aktuální tržní ceny nebo technickými parametry pozemků.

Vybrané pozemky jsou následně vraceny zpět do trhu prostřednictvím spolupracující realitní kanceláře. Vzhledem k úzké spolupráci s realitní kanceláří M&M reality holding a.s. disponuje společnost rozsáhlou databází zájemců o zemědělskou půdu.

Cílem společnosti je nabídnout možnost malým nezemědělským investorům zhodnocení finančních prostředků formou reálné investice (klient je zapsán jako vlastník pozemků v katastru nemovitostí). Nový produkt, který na podzim roku 2020 společnost uvedla na tuzemský trh s nemovitostmi - investiční zemědělské pozemky, má přitáhnout k investování do zemědělské půdy právě tyto nezemědělské investory. Minimální částka investice začíná na 100.000,- Kč. Garantovaný roční výnos činí 10 % a je právně zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

Foto: Robin Michenka
Garantovaný roční výnos činí 10 % a je právně zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

Alternativa konzervativních finančních produktů

Tento produkt je alternativou konzervativních bankovních finančních produktů, podílových fondů, stavebnímu spoření a firemním dluhopisům. Zemědělská půda (více než v předchozích letech) slouží především k uchování reálné hodnoty (stabilní vývoj cen) a pro konzervativní investory vhodnější alternativa uložení peněz než právě uváděné investiční produkty.

„Vzhledem k situaci na trhu se zemědělskou půdou a celkovému vývoji hospodářské situace v ČR očekáváme v tomto roce tempo růstu průměrných cen zemědělské půdy vyšší než v roce 2020 (3,9 % podle zdroje farmy.cz). Meziroční růst průměrných cen zemědělské půdy v některých lokalitách ČR již přesáhl 30 % (netýká se plošně celé ČR). Zásadní vliv na další růst poptávky bude mít vývoj na trhu s nemovitostmi určenými k bydlení a vývoj měnové politiky ČNB (vývoj inflace a růst úrokových sazeb).“ Uvádí Agrární půdní fond s.r.o.

Další články