Johanka Kaplicky (10 let)
dcera zesnulého architekta Jana Kaplického