Johanka Kaplicky (9 let)
dcera zesnulého architekta Jana Kaplického