Johanka Kaplicky (7 let)
dcera zesnulého architekta Jana Kaplického