Johanka Kaplicky (11 let)
dcera zesnulého architekta Jana Kaplického