Johanka Kaplicky (8 let)
dcera zesnulého architekta Jana Kaplického