Johanka Kaplicky (14 let)
dcera zesnulého architekta Jana Kaplického