Nejrychlejší a nejjednodušší bednění věnců na trhu, s okamžitou betonáží a bez odbedňování

Stavební systém VELOX se již více než 60 let používá na stavbu rodinných a bytových domů či jiných staveb. Sendvičové štěpkocementové stěny VELOX zde prokazují své vynikající parametry v tepelné a zvukové izolaci, pestrosti použití i pevnosti staveb.
Oboustranné bednění věnců VELOX včetně betonáže

Oboustranné bednění věnců VELOX včetně betonáže Foto: VELOX-WERK, s.r.o.

Štěpkocementové desky VELOX nacházejí své uplatnění na stavebním trhu i jako bednící prvky k tradičním stavebním systémům. Především jako bednění věnců, univerzálně použitelné a kombinovatelné s jakýmkoliv způsobem výstavby. Výhodou bednění věnců VELOX je především rychlá a jednoduchá montáž bez malty a lepidel a možnost okamžité následné betonáže. Jednoduchá montáž formou "skládačky" zajistí, že bednění věnců si svépomocí lehce zhotoví každý zručnější stavebník.

Bednění věnců VELOX se po betonáži neodbedňuje, zůstává součástí konstrukce věnců a významnou měrou zlepšuje tepelně technické parametry věnců.

Podle typu stavby se rozlišuje jednostranné nebo oboustranné bednění věnců.

Jednostranné bednění věnců VELOX bez izolace / s izolací

FOTO: VELOX-WERK, s.r.o.

Oboustranné bednění věnců VELOX bez izolace / s izolací

FOTO: VELOX-WERK, s.r.o.

Pro bednění věnců stěn obvodového pláště se používá věncová deska VELOX WSC35, která může být opatřena tepelnou izolací v tloušťkách 50 nebo 100 mm. Díky tepelné izolaci dochází k podstatnému omezení možného vzniku tepelných mostů obvodových věncových konstrukcí v místě styku se všemi typy stropních konstrukcí.

K nosným stěnám se bednění věnců připevňuje montážními sponami, které zajišťují fixaci věncových desek ke stěně a jsou povrchově upraveny protikorozním nástřikem. Rozměry spon jsou variabilní, závisí na tloušťce nosné stěny a tloušťce věncové desky s tepelnou izolací.
Výška věncových desek je 250 mm. Bednění věnců se realizuje zásadně před montáží stropní konstrukce. Samotná montáž je velmi jednoduchá a rychlá, běžný metr jednostranného bednění věnců VELOX osadíte již za 2 minuty, oboustranného za 4 minuty.

Jednostranné bednění věnců VELOX v kombinaci s cihlami

FOTO: VELOX-WERK, s.r.o.

Oboustranné bednění věnců VELOX v kombinaci s tvárnicemi

FOTO: VELOX-WERK, s.r.o.

Po montáži bednění věnců následuje montáž stropní konstrukce, armovací práce, a nakonec betonáž betonovou směsí předepsané třídy.

K osazenému bednění se ve vodorovném směru přidávají další věncové desky z vnější i vnitřní strany. Každý spoj mezi jednotlivými deskami se zajišťuje hřebíky.

Jednostranné bednění věnců VELOX

VELOX-WERK, s.r.o.

Oboustranné bednění věnců VELOX

VELOX-WERK, s.r.o.

Věncové desky se snadno opracovávají a dají se z nich vytvořit různé tvarové dispozice.
Filozofie značky VELOX "Stavějte moderně, ekonomicky, rychle a bez tepelných mostů" se i v tomto případě uplatňuje naplno. S deskami VELOX zhotovíte 1 běžný metr bednění věnců již za dvě minuty. V profesionální kvalitě. A bez následných odbedňovacích prací. 


Časová osa článků