Malý přístroj, který umí velké věci. Seznamte se s oxymetrem, bojovníkem proti koronaviru

Poslední měsíce byly velmi nepříjemné a nekomfortní pro všechny z nás. Zejména lékaři a další zdravotníci byli těmi, kdo stáli v první linii při boji se strašákem současnosti, koronavirem. Lékaři stále dělají maximum v boji proti šíření tohoto viru.
Tento malý přístroj stále pomáhá v boji proti koronaviru. Z trhu ale pomalu mizí

Tento malý přístroj stále pomáhá v boji proti koronaviru. Z trhu ale pomalu mizí Foto: eurovyber.cz

Jednou z pomůcek, která podporuje jejich snažení, jsou i pulsní oxymetry. Pulsní oxymetr je malý přístroj s jednoduchou obsluhou, který ale umí dělat velké věci. Jeho pořizovací cena je něco málo přes tisíc korun, avšak může pomoci rozpoznat vaše obtíže spojené s dýcháním a okysličením krve. Tyto potíže mohou být příznakem nakažení virem. Právě v posledních týdnech byl zaznamenán extrémní nárůst poptávky po těchto malých zázracích.

Nezbytnost v mnohých ordinacích i našich domovech

Pulsní oxymetr je ve zdravotnictví používán dlouhá léta a patří k přístrojům, které nemohou chybět v žádné nemocnici. Tyto přístroje dokáží během pár vteřin zjistit saturaci hemoglobinu kyslíkem v arteriální části krevního řečiště, dále zjistí vaši srdeční frekvenci. Laicky řečeno, oxymetr vám změří, nakolik je vaše krev okysličená.

Dalším místem, kde tento přístroj nikdy nechybí, jsou ordinace zaměřující se na léčbu respiračních chorob. V současnosti je však více než nezbytné, aby tento malý přístroj měly také ordinace našich praktických lékařů. A proč? Je spousta chorob, na které nás mohou upozornit hodnoty naměřené oxymetrem. Pořizovací cena oxymetru je nízká, ale efekt je obrovský. Jde o velmi rychlý a jednoduchý způsob, jak včasně zjistit přítomnost některé z chronicky obstrukčních plicních nemocí. Tyto nemoci v naší republice postihují až 8 procent populace, avšak u více jak poloviny není tato informace známá – právě z důvodu nevybavenosti některých ordinací.


Přístroj si pořizují zdraví jedinci domů

FOTO: eurovyber.cz

Přístroj si pořizují zdraví jedinci domů

Byl to právě Daily Mail, kdo upozornil na využitelnost těchto malých přístrojů i v boji proti pandemii koronaviru. Mezi příznaky koronaviru totiž patří zejména respirační obtíže – kam patří například dušnost a nejrůznější dýchací problémy. Jestliže jste jinak zdravotně v pořádku a při měření oxymetrem vám budou zobrazeny nestandardní výsledky, máte jistotu, že něco není v pořádku. Pro lékaře se může v současnosti jednat o signál k tomu, aby vás poslal na testy zjišťující přítomnost koronaviru v organismu.

Poptávka po oxymetrech neustále stoupá

Díky radám anglických lékařů, ale také nízké pořizovací ceně, si pulsní oxymetry začali kupovat také zdraví lidé jako běžnou výbavu svých domácích lékárniček. Vzhledem k opětovnému nárůstu počtu nakažených v Česku je to dobře mířená rada pro každého z nás.

Oxymetr v současnosti patří k poměrně nedostatkovému zboží, protože si jej začali kupovat i ti, kteří by jej za normálních okolností nepotřebovali. A to jak v zahraničí, tak i v České republice. Základní modely oxymetru totiž začínají na cenách kolem tisíce korun, což je částka, kterou jsou pro ochranu svého zdraví ochotni investovat mnozí z nás.

Kombinací oxymetru a kyslíkového generátoru lze získat výborné výsledky ve zlepšení prevence a zdraví. 


Časová osa článků