Nela Slováková

Nela Slováková Michaela Feuereislová

Kauza roušek Nely Slovákové má nečekané vyústění

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) musela v kauze testování roušek Nely Slovákové ubrat ze svého radikálního odmítnutí. UTB původně uvedla, že s testováním roušek s aktivním stříbrem nemá nic společného, i když se Slováková oháněla jejím razítkem. Jak vyšlo najevo, na dokumentu se skutečně podílel jeden ze zaměstnanců, ale proti pravidlům univerzity. Ta se s ním rychle rozloučila.

Nela Slováková (31), která před pár týdny rozjela prodej roušek s aktivním stříbrem - jak avizuje na svých stránkách, minulý týden sdílela na sociální síti dokument z měření látky, z níž jsou roušky vyrobené. Podle toho mělo být testování provedeno na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Ta se od dokumentu distancovala s tím, že „protokol z měření nevznikl na základě žádné oficiální objednávky evidované v systému univerzity a není oficiálním dokumentem“, později, po prošetření okolností vzniku dokumentu, UTB uvedla, že došlo k pochybení jednoho ze zaměstnanců. S tím byl následně rozvázán pracovní poměr.

„Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně prošetřila okolnosti ohledně protokolu z měření, který měl být údajně vydán Fakultou technologickou prostřednictvím Ústavu fyziky a materiálového inženýrství dne 6. 4. 2020 a který se objevil na sociálních sítích. S politováním konstatujeme, že v této souvislosti došlo k pochybení zaměstnance UTB, jehož jednání bylo v hrubém rozporu s etickým kodexem univerzity i s platnými vnitřními normami. S dotyčným zaměstnancem byl k dnešnímu dni rozvázán pracovní poměr,“ uvedla univerzita v pátek 17. dubna na sociální síti.

Vyjádření Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně prošetřila okolnosti ohledně protokolu z měření, který měl být údajně vydán Fakultou...

Zveřejnil(a) Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně dne Pátek 17. dubna 2020

Slováková rovněž učinila prohlášení prostřednictvím sociální sítě. „Fakt, že UTB zpochybnila pravost mnou zveřejněného protokolu, mě překvapil stejně, a možná ještě víc než vás. Protokol mi byl poskytnut společností, která pro Neonky, s.r.o. (firma Slovákové - pozn.) roušky vyrábí a odpovídá za jejich kvalitu. (...) Já ani společnost Neonky s.r.o. jsme na zadání měření a jeho zpracování neměly nejmenší vliv,“ napsala.

Dále uvedla, že „protokol z měření nebyl nepravdivý, měření na UTB opravdu proběhlo, a to způsobem a s výsledky, které jsou v protokolu z měření zachyceny“. „Podařilo se nám také zajistit prohlášení zpracovatele protokolu z měření, který jeho pravost potvrzuje,“ napsala ke sdíleným materiálům.

Vyjádření Nely Slovákové (posuňte šipkou vpravo)

Za problém Slováková považuje „vnitřní spor mezi UTB a jejím zaměstnancem“, chyba podle ní není na straně její firmy ani společnosti, která jí roušky dodává. 

Super.cz


Časová osa článků