Novinky ve zpětném odběru pneumatik

Co dělat s opotřebovanou pneumatikou? Jak toto řeší zákon? Jaké povinnosti mají dovozci? Jaká práva mají spotřebitelé?
Eltma je nejmladší kolektivní systém v České republice a aktuálně zastupuje 72 významných výrobců nebo dovozců pneumatik

Eltma je nejmladší kolektivní systém v České republice a aktuálně zastupuje 72 významných výrobců nebo dovozců pneumatik

Co je to zpětný odběr pneumatik? 
 
Zpětný odběr pneumatik, který umožňuje konečným uživatelům odevzdat pneumatiky po jejím opotřebení prodejci, nebo servisu, a to zdarma bez ohledu na předchozí nákup, byl definován zákonem již v roce 2001. Kolektivní systém Eltma je nejmladší kolektivní systém v České republice. Společnost byla založena největšími výrobci pneumatik a aktuálně zastupuje 72 významných výrobců nebo dovozců pneumatik. 
 
Úroveň zpětného odběru
 
Od roku 2020 nabývá v účinnost zvýšení minimální míry zpětného odběru na 65 % hmotnosti pneumatik, maximální hranice je 100 %. „Věřím, že navýšení minimální povinné hranice na 65 % napomůže snížení výskytu pneumatik v režimu odpadu, a naopak bude docházet k dalšímu rozšiřování sběrné sítě u všech plnících povinných osob, což přispěje k větší rovnováze mezi všemi subjekty v oblasti nakládání s odpadními pneumatikami“ uvádí Ing. Filák, jednatel společnosti Eltma.  Důležité je, aby si dovozci uvědomili, že musí od roku 2020 zintenzivnit sběr použitých pneumatik k dosáhnutí nově stanoveného cíle. Kolektivní systém disponuje širokou sítí sběrných míst, které v mnohdy nelehkých podmínkách pomáhají snižovat výskyt pneumatik na černých skládkách. Jejich umístění najdete na mapě zde. Díky jejich angažovanosti jsme mohli v roce 2018 vysbírat množství pneumatik odpovídajících výbavě 1,7 milionů osobních automobilů.
 

Od roku 2020 nabývá v účinnost zvýšení minimální míry zpětného odběru na 65 % hmotnosti pneumatik, maximální hranice je 100 %.

 
Pozor na neregistrované výrobce 
 
§38 odst. 9 Zákona o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění říká: „Distributor pneumatik nepocházejících od povinných osob zapsaných v Seznamu povinných osob, má práva a povinnosti povinné osoby stanovené v této části zákona.“ Ve zkratce – každý kdo nakupuje pneumatiky pro účely jejich dalšího prodeje od neregistrovaného dovozce přebírá na sebe jeho povinnosti vyplývající ze zákona. Zkontrolujte si, zda je Váš obchodní partner registrován na stránkách MŽP, popřípadě informujte se ještě před nákupem, zda má všechny legislativní povinnosti splněny. 
 

Pozor na neregistrované výrobce

 
Nezisková společnost Eltma plní povinnosti povinných osob sdružených v kolektivním systému, zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma a dle podmínek zpětného odběru. Zpracované pneumatiky můžete najít na různých místech, kde je požadována nízká hladina hluku a vysoká odolnost a pružnost – například podložky pod tramvajové pásy. Prvky pneumatiky naleznete i v cementu. Více na www.eltma.cz


Časová osa článků