Prodej energií v ČR od liberalizace trhu

Možnost změnit dodavatele energií mají čeští odběratelé od roku 2006, kdy proběhla liberalizace trhu s energiemi. Změna dodavatele energií je dnes snadnější a o dost výhodnější. Týkalo se to nás všech, neměli jsme možnost volby, jedinou jistotou mimo daní a smrti byl účet za energie, ve kterém byla cena jasně daná a spekulovat nad její objektivností nemělo smysl.
Prodej energií v ČR od liberalizace trhu

Prodej energií v ČR od liberalizace trhu

2006 První etapa - podomní prodej

Většina z Vás zažila nečekanou návštěvu hezky se usmívajícího „mladíka“, který nabízel mnohdy lišácky změnu dodavatele, jen s těží nám mohlo dojít, že se vůbec o změnu jedná. Všichni neadekvátně a bezúčelně přesmluvněni si již budou moci oddechnout, jelikož nám tato etapa dozajista končí.

2008 Druhá etapa – prodej po telefonu

Stejně jak rychle se množili v etapě první obchodní kanceláře, tak i call centra rostla jako houby po dešti. Přeci jakým jiným způsobem je možné oslovit více potenciálních klientů než po telefonu? Nátlakový hovor zamotaný mnohými otázkami končícími, budete to mít levnější a my Vám zašleme smlouvu již dnes méně a méně padají na úrodnou půdu.

2010 Třetí etapa – velikáni jako RWE a ČEZ

Na otevřený trh energií opožděně reagují velikáni jako společnosti Innogy či ČEZ. Tito i někteří další se snaží až po 4 letech co umožnila legislativa změnu dodavatele. Společnost Innogy (dříve RWE), začíná nabízet svým zákazníkům dodávku elektřiny, tak obdobně na tom byla skupina ČEZ, která naopak začala nabízet odběr plynu svým zákazníkům, kteří odebírali elektřinu. Tyto velké společnosti měli na dosah obrovský potenciál nových zákazníků, ale trvalo jim 4 roky (a déle) než začaly primárně využívat své hlavní výhody.

2011 Čtvrtá etapa – „nezávislé srovnávače“ a „nezávislí poradci“

Položme si pár otázek plynoucích z faktu, v ČR je uděleno přes 400 licencí na obchod s elektřinou a více než 230 na obchod s plynem. Víte o nezávislém srovnávači, který by tato čísla dokázal sdružit, vyhodnotit a opravdu nezávisle podat Vám – srovnavatelům? Představte si to obrovské množství dat a zvláště v případě, kdy skoro každý dodavatel má alespoň 4 ceníky a mnohdy i více. Realitou dnešních dní je, že většina srovnávačů jsou přímým nástrojem některých dodavatelů pro zisk zákazníků. Porovnávače jsou velmi úzce zásobeny daty a z toho důvodu i méně objektivní.

2013 Pátá etapa – aukce a výběrové řízení

Dodnes je to stále jedna z lepších cest k nižší ceně za dodávky elektřiny a plynu. Nevýhodou může být administrativní zátěž a povinnost přijmout vysoutěženého dodavatele, potažmo zrušení udělené plné moci k zastupování. Přihlášením do aukce uděláte velký kus dopředu k úspoře energií. Všechny výše uvedené etapy ještě probíhají a můžete se jich účastnit.

Všem těmto etapám, společnostem i jednotlivcům patří naše jedno velké DĚKUJEME, protože bez nich bychom nemohli uspět s další šestou etapu týkající dodávek energií.

2017 Šestá etapa – FREE for YOU

Vizí společnosti FREE for YOU s.r.o. je zlepšit v česku mínění o energetice přesněji, že výběr výhodnějšího dodavatele elektřiny i plynu nemusí být stresovou záležitostí. Dnes vzděláváme mladší generace v oblasti energetiky, kterou učíme, že odebírat elektřinu nebo plyn není jen povinností, jako tomu bylo před rokem 2006, ukazujeme, že se dodavatel může chovat jako partner ať už v komunikaci, tak i ve službě samotné.
Náš chytrý systém zákazníka opakovaně odměňuje, a to za doporučení služeb FREE for YOU dalším přátelům, známým, čímž permanentně bez ohledu na trh snižuje platbu za spotřebovanou energii.

Prodej energií v ČR od liberalizace trhu

FREE for YOU

Dnes máme desítky klientů, kteří mají energie za 0,- Kč, a to díky svému doporučení. K plné informovanosti zákazník využívá „EnergoBanking“, který je zdarma.

Mezi všemi dodavateli energií představuje tento chytrý systém naprostou unikátnost a dává nový směr v tomto odvětví.

Přesvědčte se sami na www.freeforyou.cz

Bc. Lukáš Zach - jedantel FREE for YOU 


Časová osa článků