4 Magické vlivy hudebního vzdělání

Občas se zdá, že všechno to nepříjemné vrzání, falešné tóny s přehmaty nemají smysl. Opak je pravdou. Mocná hudba nás provází celý život, chtě nechtě, má na nás zásadní vliv. Hodiny cvičení na nástroj hráče rozvíjejí v mnoha oblastech. Proto je dobře, že hudba dnes není pouze luxusní volnočasová aktivita, nýbrž součást celistvého vzdělání, které má na náš vývoj blahý vliv.
Koordinace a motorické schopnosti

Koordinace a motorické schopnosti

Dnes pouze zřídka natrefíme na absolutní ticho. Kulturních události, společenské oslavy a rituály, obchodních domy a reklamy se bez hudby neobejdou. Od prvních chvil našeho života nás doprovází rytmus matčina srdce. Díky tomu nás jakýkoliv rytmus stimuluje a pokud je pravidelný, tak zejména uklidňuje. Již v útlém věku děti intuitivně vytvářejí rytmus nejrůznějším náčiním a tančí. Díky hře na nástroj se rozvíjí koordinace těla a motorické schopnosti se cvičením znatelně zlepšují. Pokročilejší hudebníci mají perfektní jemnější motoriku, a proto jim nedělají problém preciznější manuální práce.

Více
nyní na Houdek.cz
Pozornost a koncentrace

Pozornost a koncentrace

Díky dnešní rychlé době plné technologií lidem klesá schopnost koncentrace a pozornosti, protože jsme přesyceni množstvím informací a vjemů, které přicházejí stejně rychle, jako odcházejí. Hra na nástroj ale vyžaduje soustředění po delší dobu, zpočátku na velmi jednoduché činnosti až po velmi složité, a to za plné koncentrace. Díky přirozené zvídavosti dětí se tyto dovednosti učí nevědomky a osvojují si je. Při hře na nástroj se zapojuje pravá i levá mozková hemisféra, což zlepšuje schopnost učení a zapamatování si získaných informací (porozumění textu, psaní, matematika atd.). Jeden z nejkomplexnějších nástrojů, na kterém se nejlépe demonstruje hudební teorie a zákonitosti, je piano. Díky 88klapkové mechanice žák v reálném čase vidí všechny tóny a vzdálenosti mezi nimi.

Více
nyní na Houdek.cz
Představivost a fantazie

Představivost a fantazie

„Výjimečnost hudby tkví v kontrastu čisté emocionality s matematickými poměry, které určují tóny, barvy, tóniny, harmonie, akordy i formy,“ říká Hegel. Hudba není předobraz přírody, například jako socha. Abychom s hudbou uměli pracovat, nestačí nám uši nebo paměť. Abychom hudbu mohli pochopit, čerpat z ní – potřebujeme představivost. Ta je vázána na konkrétní představy a je odrazovým můstkem pro fantazii, v prostoru neskutečna a nekonečna. Poslech hudby tyto vlastnosti podněcuje, ne tak ale, jako hra na nástroj. Ta totiž po hráči vyžaduje, aby nejdříve „slyšel a viděl“ výsledný tón, harmonii, barvu atd., ve své mysli. Až poté bude schopen předobraz zahrát s dostatečným citovým zabarvením. Bez této schopnosti by byla hudba pouze slet tónu, harmonií, melodií a rytmu, pouze zvuk.

Více
nyní na Houdek.cz
Mozartův efekt

Mozartův efekt

Doktorka Frances Rauscherová, Gordon Shaw a Katherine Kyová během výzkumu zjistili, že 10 minut poslechu Mozartovy sonáty zlepšuje prostorovou inteligenci. Díky té dokážeme myslet ve třech dimenzích, tzn. myslet v obrazech a manipulovat mentálně s objekty. Zlepšení této schopnosti se projevuje dočasně. U vysokoškoláků se zlepšení projevilo na 15 minut, u dětí minimálně o 24 hodin. Velmi zpopularizovaná stejnojmenná teorie říká, že poslech Mozartovy hudby zvyšuje inteligenci obecně, tu však mnoho vědců zpochybňuje. Zatímco mnoho vědců pochybuje o dopadu pasivního poslechu hudby na člověka, nikdo nezpochybňuje její přínosy pro aktivní hráče. Zjistěte více v Hudební škole Yamaha v centru Plzně.

Více
nyní na Houdek.cz

Časová osa článků