Taťána Makarenko (uprostřed) se svými soutěžícími

Taťána Makarenko (uprostřed) se svými soutěžícími Michaela Feuereislová

Má Makarenko vážný problém? Muž, který založil soutěž se stejným názvem dříve, modelku posílá k soudu

Taťána Makarenko (32) musí dva týdny před finále své soutěže krásy řešit vážný problém. Loni nahradila název své soutěže Miss Face novým názvem Miss Czech Republic. Na ten ale Makarenko podle podnikatele a fotografa Roberta Novotného nemá nárok. Zaregistrovaný jej má podle jeho slov on.

"Aktuálně je bez našeho souhlasu používán náš zaregistrovaný název Miss Czech Republic. Od ledna 2018 do října 2018 sl. Makarenko opakovaně vyzýváme a žádáme, aby nepoužívala název, který dlouhodobě a oprávněně používá již někdo jiný. Na žádnou z těchto výzev nereagovala. V srpnu 2018 jsme se obrátili na soud s žádostí o vydání předběžného opatření, kdy na základě našich předložených důkazů nám soud dal za pravdu a předběžné opatření vydal," říká Novotný.

V srpnu 2017 podal žádost o registraci ochranné známky a obchodního názvu Miss České republiky. V srpnu 2018 mu byla podle něj soudně potvrzena výhradní práva k názvům Miss České republiky a také Miss Czech Republic ve smyslu průmyslových práv, kdy v září 2018 byl uspořádán nultý ročník a odstartován první ročník této soutěže krásy.

"I po této situaci nedošlo k nápravě, kdy jsme tak byli nuceni podat žalobu, kterou žádáme, aby bylo upuštěno od nekalosoutěžního jednání a uložen zákaz užívání názvu Miss Czech Republic, ke kterému nezískala žádná práva a uvádí veřejnost v omyl uváděním nepravdivých tvrzení. Právní zástupce zaslal opakovaně doporučenou výzvu s tím, že do druhé poloviny října 2018, kdy jsme odstartovali plnohodnotný ročník Miss České republiky, jsme byli připraveni k dohodě, jejíž součástí mělo být nezveřejnění výše uvedených informací," vysvětluje dál.

"Více jak deset měsíců od první výzvy (celkem bylo odesláno 7 výzev) jsme nezveřejnili informaci, že ochranou známku sl. Makarenko úřad nezaregistroval a dle vyjádření našich právních zástupců její registraci nelze očekávat. Naopak my tento název již chráněný máme, a proto žádáme, aby nebyl užíván bez našeho souhlasu. Naše maximální snaha o zdrženlivost, zdvořilé a trpělivé jednání vedlo bohužel k zdání, že naše kroky kopírují kroky sl. Makarenko. Opak je však pravdou," dodal.

"Taťáně Makarenko stále přejeme mnoho zdarů v provozování její kvalitní soutěže. Zároveň však zdvořile žádáme, aby dodržovala platné zákony a rozhodnutí nezávislých soudů a neprovozovala svoji soutěž pod naším právoplatně zaregistrovaným názvem," uzavřel.

"Vnímám to jako účelné poškozování soutěže a snahu o diskreditaci. Když bude třeba něco řešit, od toho jsou právníci a soud," reagovala Makarenko.

Jak to tak vypadá, budeme mít letos nějakou dobu dvě soutěže se stejným názvem. Přežije však s jistotou jen jedna. Která to bude, zatím není jasné.

Super.cz


Časová osa článků