Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec Michaela Feuereislová

Lucie Vondráčková prolomila hradbu mlčení! Přes advokáta promluvila o vztahu s Plekancem

Zpěvačka Lucie Vondráčková (41) přes svého českého advokáta Petra Machálka promluvila. Prozradila detaily dohody s manželem Tomášem Plekancem (39) a také to, jaké jsou mezi manželi nyní vztahy. Momentálně jednají o styku s dětmi. Jasné je nyní jedno. V péči mají zůstat Lucii.

"O úpravě styku rodičů a dětí se momentálně jedná. Prozatím je nesporné, a nebylo ani zpochybněno ze strany pana Plekance, že děti má v péči Lucie Vondráčková. Ona sama v otázce styku dětí s otcem vychází maximálně vstříc jeho časovým požadavkům," prozradil JUDr. Petr Machálek.

"Vztahy jsou v této oblasti korektní. S ohledem na obsah jednání mezi manželi Plekancovými a jejich kanadskými právními zástupci, které se konalo dne 12.9.2018, lze konstatovat, že otázka styku s dětmi je urgentní, protože panu Plekancovi začne brzy příprava na NHL, a jeho možnosti kontaktu s dětmi budou proto omezené," vysvětluje.

"Jak vyplývá ze sdělení právní zástupkyně paní Vondráčkové v Kanadě, není třeba zdůrazňovat, že všichni souhlasili, že pravidelný styk dětí s otcem je prioritou. Navrhované řešení tohoto problému v Kanadě (před kanadskými soudy) považuje z hlediska zájmů a potřeb dětí za přiléhavější a rozhodně, a především v zájmu samotných dětí! Pokud jde o rozvod manželství, pak do doby, než soud rozhodne o poměrech nezletilých dětí v době po rozvodu manželství, není tato otázka tím problémem, který chce paní Vondráčková přednostně řešit. Je třeba přihlédnout i k tomu, že s ohledem na možnou (v tisku avizovanou, doposud však neprokázanou) změnu právního zastoupení pana Plekance v ČR, nemá Lucie Vondráčková zájem se vyjadřovat k předcházejícím návrhům, které pro ni byly (jako celek) naprosto nepřijatelné. Ať již jde o podhodnocené výživné na obě děti (a to i v poměrech ČR), tak i návrh na postoupení (údajné) pohledávky pana Plekance a převod vlastnického práva v bytu v Praze (který nepožadovala, nikdy o něj neprojevila zájem, a to i z důvodu, že trvale žije v Kanadě)," vysvětluje advokát.

A jaké jsou nyní vztahy mezi manželi Plekancovými? "Vztahy rodičů se dají charakterizovat jako odpovídající dané situaci. V Kanadě komunikují napřímo a jen některé otázky řeší jejich právníci a v ČR nekomunikují vůbec a pokud nějaká komunikace bude, pak je pravděpodobné, že k ní dojde jen prostřednictvím právníků (konečně oba žijí v Kanadě). Lucie Vondráčková má v této souvislosti velký zájem na tom, aby skončila velmi jednostranná mediální kampaň vůči její osobě, protože s velkou výjimkou nikomu neposkytovala žádné a již vůbec ne nepravdivé informace, a řešení problémů, které jsou mezí ní a jejím manželem, takto vedená mediální kampaň nepomáhá," dodal právní zástupce zpěvačky a herečky. 

Gabriela Wolfová , Super.cz


Časová osa článků