Lucie Vondráčková s Tomášem Plekancem.

Lucie Vondráčková s Tomášem Plekancem. Herminapress

Lucie to lehčí mít nebude! Plekanec chce rozvod s Vondráčkovou v Čechách. Právnické eso promluvilo

Zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková (41) podala žádost o rozvod v kanadském Montrealu, kde si může přijít na mnohem větší peníze od manžela Tomáše Plekance (39) než v Čechách. Hlavně proto, že tam neplatí předmanželská smlouva, kterou uzavřeli v Čechách, kde se brali.

Právní eso Tomáše Plekance, Mgr. Lenka Radoňová prozradila, že se svým klientem usilují o to, aby se rozvod konal ve stejném státě jako svatba, tedy v Čechách. A podle mezinárodního práva mají velkou šanci.

"Oba dva nezletilí mají státní příslušnost České republiky, oba rodiče mají statní příslušnost České republiky, v souladu se zák. č. 91/2012 zákona o mezinárodním právu soukromém platí : Pokud pravomoc ve věcech vyživovacích povinností a ve věcech rodičovské odpovědnosti není upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie ( a to v tomto případě není, neboť na danou věc se nevztahuje nařízení Rady (ES), ani není platně uzavřena příslušná smlouva o právní pomoci mezi ČR a provincií Quebec), je ve věcech výživy, výchovy a dalších věcech péče o nezletilé, včetně opatření k ochraně osoby a majetku, dána pravomoc českých soudů, jestliže nezletilý má obvyklý pobyt v České republice nebo jestliže je státním občanem České republiky, i když má obvyklý pobyt v cizině," vysvětlila právnička.

"Osobní poměry manželů se řídí právním státem, jehož jsou oba občany. Smluvená úprava manželského majetkového práva se řídí právním řádem, který byl v době sjednání úpravy rozhodný pro majetkové poměry manželů tj.právním řádem ČR, výjimka je možná pouze dohodou. P. Plekanec výslovně odmítá, aby se majetkové poměry mezi manželi řídily právním řádem jiného státu," dodala Mgr. Radoňová. 

Gabriela Wolfová , Super.cz


Časová osa článků