Obavy z rakoviny rostou! Češi plní čekárny lékařů

Češi a Češky již nejsou tak lhostejní ke svému zdraví a umí se postavit čelem hrozbě rakoviny. Dostavují se častěji k preventivním prohlídkám. Ženy si zvykly docházet na vyšetření prsu, které spolu s vyšetřením kůže patří k nejvyhledávanějším. Na konci žebříčku je naopak vyšetření rakoviny tlustého střeva, přestože právě v počtu onemocnění tímto druhem rakoviny patříme světově na přední příčky.

Zvýšený zájem o vyšetření je ve srovnání s předchozími roky nejvýraznější v případě preventivního vyšetření rakoviny prsu. "V roce 2014 absolvovalo toto vyšetření více než 6000 našich klientek. Pozorujeme zde skokový nárůst: „Ještě v roce 2011 totiž podstoupilo vyšetření mamografem jen necelých 1200 klientek," potvrzuje mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) Elenka Mazurová.

Více informací
nyní na www.cpzp.cz

Podobně narůstá i počet zájemců o preventivní vyšetření rakoviny kůže. "Na vyšetření pigmentových skvrn se dostavují ženy i muži, přičemž platí, že počet vyšetřených žen je oproti počtu vyšetřených mužů asi dvojnásobný. Ze statistiky zároveň vyplývá potěšující zjištění, že počet vyšetřených mužů i žen byl loni pětinásobný oproti roku 2011," uvádí Mazurová.

Více informací
nyní na www.cpzp.cz

Paradoxem zůstává, že ačkoliv Česká republika patří mezi země s největším výskytem rakoviny tlustého střeva, preventivní vyšetření absolvuje jen minimum lidí. "Ze všech preventivních programů, které nabízíme, je nejmenší zájem o preventivní vyšetření rakoviny prostaty a právě tlustého střeva. Za naši pojišťovnu tak můžeme uvést, že tato vyšetření absolvuje proti jiným programům velmi málo lidí," doplňuje mluvčí Mazurová.

Více informací
nyní na www.cpzp.cz

Preventivních vyšetření se účastní častěji ženy, přičemž se o své zdraví více starají ženy nižšího věku. "V případě vyšetření společných pro obě pohlaví, tedy preventivního vyšetření pigmentových skvrn a rakoviny tlustého střeva, je počet žen vždy vyšší než počet mužů,“ popisuje Mazurová. Důvodem zvyšujícího se počtu klientů, kteří se k vyšetřením dostavují, je podle mluvčí Mazurové úzká spolupráce zdravotních pojišťoven s Ministerstvem zdravotnictví. V rámci společného projektu pojišťovny rozeslaly dva miliony dopisů klientům s výzvou k účasti na screeningovém vyšetření. Oslovování klientů, kteří dosud nezareagovali, pokračuje i v roce letošním.

Více informací
nyní na www.cpzp.cz

Se zhoubným nádorem se v roce 2014 léčilo více než 38 tisíc pojištěnců ČPZP, to je 3,17 procenta z celkového počtu pojištěnců třetí největší zdravotní pojišťovny v ČR. V roce 2013 bylo těchto pacientů více než 37 tisíc. Celkové náklady vynaložené na léčbu všech typů rakoviny se v roce 2014 v České průmyslové zdravotní pojišťovně blížily částce 3,5 miliardy korun a meziročně se zvýšily o 230 milionů korun. Nejčastějšími diagnózami byly v roce 2014 zhoubný novotvar prsu a jiný zhoubný novotvar kůže. Zatímco s rakovinou prsu se léčilo 6708 pojištěnců, s rakovinou kůže to bylo téměř 6000 pojištěnců ČPZP. Více než 4000 mužů pojištěných u ČPZP se pak léčilo s rakovinou prostaty.

Více informací
nyní na www.cpzp.cz

Časová osa článků