Změnil váš dodavatel cenu energií? Změňte vy jeho!

28. srpna 2014 17:00 - KOMERČNÍ ČLÁNEK
Topná sezóna ještě nenastala, už nyní však můžete ušetřit. Faktury, které každý měsíc zatěžují vaši peněženku, nemusí být ani v případě dlouhodobého smluvního závazku (tedy uzavřené smlouvy na dobu určitou) překážkou. Ačkoli cena elektřiny a zemního plynu na trhu dlouhodobě klesá, někteří dodavatelé energií zdražují.
Co tedy dělat v případě, že se vám zvyšování ceny energií nelíbí?

Co tedy dělat v případě, že se vám zvyšování ceny energií nelíbí?

Ne každý zákazník ví, že je s ohledem na danou skutečnost velmi jednoduché dodavatele změnit. Podle novely energetického zákona můžete z důvodu zdražení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu odstoupit od smlouvy, aniž byste čekali na konec výpovědní lhůty nebo platili smluvní pokutu. Důležitá je forma resp. způsob, jakým vás současný dodavatel informuje o připravovaných změnách. Oznámení o zvýšení ceny by mělo být písemné, adresné a individuální, aby neuniklo pozornosti zákazníka a ten byl přímo informován. Takovým adresným sdělením je např. poštovní zásilka, SMS zpráva nebo e-mail, jehož doručení můžete odesílateli potvrdit. Nedostačující je např. informace zveřejněná na webových stránkách.

Spočítat úsporu
nyní na www.3-e.cz
Co z novely energetického zákona vyplývá?

Co z novely energetického zákona vyplývá?

Pokud vám současný dodavatel sdělil tuto skutečnost zvýšení ceny, ale také např. změnu jiných smluvních podmínek nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti této změny, a poučil vás o právu odstoupit od smlouvy, máte právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu, a to nejpozději 10 dnů před touto změnou. Pokud takto neučinil, resp. vám nebyly změny - zvýšení cen nebo změna jiných smluvních podmínek - doručeny písemně, adresně a individuálně, můžete odstoupit od smlouvy následující tři měsíce po vstupu této změny v platnost.

Spočítat úsporu
nyní na www.3-e.cz
Jak teď postupovat, abyste ušetřili?

Jak teď postupovat, abyste ušetřili?

Nezůstávejte tedy u dodavatele, kde platíte za energie stále více a využijte této možnosti drahého dodavatele energií změnit. Europe Easy Energy nabízí příznivé ceny bez aktivačních poplatků, smlouvu na dobu neurčitou (bez závazků), online správu zákaznického účtu a prvotřídní zákaznický servis. Na internetových stránkách, na pobočce či bezplatné zákaznické lince vám ověříme úsporu na energiích, sdělíme veškeré informace a pomůžeme s případným převodem dodavatele. Europe Easy Energy. Váš férový dodavatel energií.

Spočítat úsporu
nyní na www.3-e.cz